Liceul Teologic Ortodox "Cuvioasa Parascheva"

Mănăstirea Agapia, Județul Neamț

Activități extrașcolare

Programul activitatilor extracuriculare pentru anul 2017-2018Program filantropic misionar

 

Convingerea că Liceul Teologic este o şcoală misionară, a fost un stimul pentru organizarea unor acţiuni caritabile materializate sub deviza „iubeşte-ţi aproapele".

 

Am putea menţiona aici vizitele făcute de elevele Liceului la Şcoala ajutătoare de copii din Tg. Neamţ, Spitalul judeţean din Piatra Neamţ (secţia de copii bolnavi de SIDA), Căminul de bătrâni din Tg. Neamţ, acţiunea de botezare a unor copii de la Orfelinatul din Piatra Neamţ şi altele. Aceste activităţi s-au repetat de-a lungul anilor, fiecare generaţie dorind să se implice într-un fel sau altul în slujirea semenilor aflaţi în suferinţă şi sperăm că nu vor uita aceste deprinderi.

 

Corul şcolii a participat la diferite manifestări liturgice, hramuri sau alte sărbători importante ale mănăstirilor şi parohiilor din împrejurimi.

 


ACTIVITĂŢI  REALIZATE ÎN TIMPUL LIBER

 a) Influenţa mediului monahal; cum se apropie fetele seminariste de Dumnezeu?

 

Fiind amplasat în perimetrul mănăstirii Agapia, Liceul Teologic are un program care în multe privinţe nu poate face abstracţie ci chiar se integrează fericit în viaţa de mănăstire. Pentru a fi mai expliciţi, trebuie să plecăm de la un amănunt care nu este de neglijat. Aceşti copii, în momentul în care se hotărăsc să dea admitere la Seminar au o motivaţie puternică, un stimul interior, care nu poate fi estompat cu uşurinţă, e vorba de aşa numita vocaţie.


Educaţia religioasă pe care o primesc în cadrul familiei, este conturată prin studiu teologic aprofundat în cadrul seminarului, lucru ce le ajută să depăşească starea de simplu creştin.

Îmbucurător este şi faptul că dintre ele, cele cu mare râvnă, vin la slujbele din cadrul Mănăstirii, iar unele chiar din timpul şcolii au avut chemare spre viaţa monahală.

Tot pe linia aceasta, a unei mari apropieri de Dumnezeu, ar mai fi de adăugat aici şi puterea exemplului personal de care aceste eleve se pot folosi în Mănăstire. Majoritatea tinerilor, în perioada adolescenţei sunt în căutarea unui ideal de viaţă.

Şcoala noastră a înlesnit în decursul anilor întâlniri ale copiilor cu duhovnici celebri, dar credem că am putea integra fără să greşim la capitolul „ideal de urmat în viaţă" şi pe părinţii duhovnici ai şcolii şi maicile virtuoase.


Programul de slujbă, rugăciunea în grup şi cea particulară, disciplinele predominant teologice pot fi la început obositoare sau chiar plictisitoare. În scurt timp însă, harul lui Dumnezeu va atinge inimile acestor copii, plictiseala va dispărea şi ei vor trăi o mare schimbare concretizată în râvnă pentru Biserică şi rugăciune.

 Toate acestea vor fi urmate de bucurie interioară şi pace lăuntrică. „Prin ce îşi va îndrepta tânărul calea sa? Prin păzirea cuvintelor Tale", spune Psalmistul şi cum „Începutul înţelepciunii este frica de Domnul", avem în primul rând dorinţa de a forma în această şcoală nişte copii înţelepţi.


b) Organizarea unor excursii şi drumeţii; valorificarea cadrului natural în care este amplasată şcoala.

 

Pentru a valorifica resursele locale şi pentru a le forma acestor eleve o educaţie estetică, şcoala a organizat în zonă numeroase drumeţii şi excursii. Au fost vizitate mănăstirile din împrejurimi ( Agapia Veche, Văratec, Sihăstria, Sihla, Neamţ), mănăstirile din nordul Moldovei, precum şi alte obiective turistice (casa memorială Mihail Sadoveanu, rezervaţia de zimbri Dragoş Vodă), M. Ceahlău, grădina botanică din Iaşi, casa memorială Ion Creangă Humuleşti, etc.

 

Elevele şi-au putut îmbogăţi cunoştinţele de etnografie şi de istorie, admirând arta veche medievală şi colecţiile de icoane păstrate în muzeele mănăstirilor. De asemenea casele memoriale aflate în zonă, Pădurea de argint, Codrii de aramă, mormântul Veronicăi Micle (Mănăstirea Văratec) au contribuit la trezirea interesului pentru literatură şi la aprofundarea informaţiilor în domeniu.

           N-au lipsit nici excursiile organizate în mijlocul naturii, pentru relaxarea binemeritată a elevilor merituoşi. Credem că liniştea pe care o găsesc şi de care se bucură fetele aici în Agapia, este benefică şi pentru psihicul lor. Copiii trebuie sensibilizaţi şi învăţaţi să se bucure în faţa unui apus de soare, în faţa unui izvor care murmură, în faţa unui greier care cântă, sau pur şi simplu în mijlocul creaţiei lui Dumnezeu.

 

 

c) Cum îşi pot forma elevele o cultură profesională?

 

Nu practicăm un învăţământ la întâmplare ci ne-am propus anumite finalităţi. Vrem ca aceşti copii să-şi însuşească o cultură profesională. În Agapia se poate învăţa nu doar disciplina, ci şi o meserie.

 

Liceul Teologic Ortodox Agapia are o nouă specializare, aceea de ghid turism religios. A fost finalizată în felul acesta după o muncă susţinută, o iniţiativă mai veche prin care dorim să trezim interesul elevilor interesaţi, propunându-le o calificare atractivă. În prezent este singurul liceu din ţară care a reuşit să obţină acest tip de specializare. Ne dorim ca noua specializare să contribuie la aprofundarea pentru cei pasionaţi a informaţiilor din domeniul religios, cultural, literar, etc. Este o oportunitate care poate prezenta un real interes în actualul context în care piaţa muncii se reorganizează de la o zi la alta şi turismul religios rămâne un domeniu care exercită atracţie chiar şi pe fondul crizei economice mondiale.

 

 

d) Alte activităţi organizate în timpul liber

 

Pentru a-şi folosi timpul liber eficient elevele au fost antrenate în diverse manifestări care s-au desfăşurat fie la sfârşit de săptămână, fie în afara orelor de curs. Am menţiona în această privinţă:

 

·         convorbiri duhovniceşti cu părinţi renumiţi;

·         organizarea unor spectacole în zilele cu semnificaţie deosebită (istorică, literară, religioasă);

·         organizarea unui cenaclu literar;

·         vizionarea unor filme la video-proiectorul din dotarea  CDI-ului;

·         audiţii muzicale;

·         implicarea în activitatea desfăşurată la revista şcolii.