Liceul Teologic Ortodox "Cuvioasa Parascheva"

Mănăstirea Agapia, Județul Neamț

Școala Altfel - Să știi mai multe, să fii mai bun

O activitate de succes în cadrul Săptămânii "Școala Altfel" - Să știi mai multe să fii mai bun, aprilie 2014

A. FIȘA ACTIVITĂȚII

Nume si adresa unității de învățământ: Liceul Teologic Ortodox “ Cuvioasa Parascheva”-Agapia
Nivelul/nivelurile de învățământ : clasele IX-XII
Numărul elevelor din școală : 94
Numărul cadrelor didactice din școală: 20
Coordonatorul activității: AISĂCHIOAEI VALERIA- profesor TIC, valeria_ais@yahoo.com, nr.telefon -07513196201. Titlul activității: România mea

2. Domeniul în care se încadrează: Cultural
3. Scopul activității:
 Formarea competențelor culturale și de comunicare prin metode de educație non-formală: excursie de documentare, concurs, Open Space, etc.
4. Obiectivele educaționale ale activității:
 Să analizeze aspecte fizico-geografice, etnografice, folclorice și spirituale de pe traseul excursiei
 Să valorifice intra şi interdisciplinar conţinutul informaţiilor dobândite
 Să aprecieze morala creştină românească, frumuseţile florei şi faunei acestei părţi a ţării.
 

5. Elevi participanți: numărul total de participanți,procentul de participanți din numărul total de elevi din grupul țintă.
 Participanți direcți (34 eleve, 30% din numărul total al elevelor din Liceul Teologic Ortodox “ C.Parascheva”- Agapia) și 60, participanți indirecți, la activitatea de diseminare a excursiei de documentare, 70% din efectivul de eleve al Liceul Teologic Ortodox “C.Parascheva”-Agapia. Menționăm că tipul de activitate propusă, documentarea și investigația patrimoniului turistic național este în consens cu profilul și specializarea participanților – ghid turism religios.
 

6. Durata și locul de desfășurare a activității: 8-10 Aprilie 2014- Maramureș (Sighetul Marmației- M-rea Rohia- M-rea Nicula – Alba Iulia –Turda –M-rea Râmeț –Tg.Mureș)
 

7. Descrierea activității:
Organizată în perioada 8 – 10 aprilie 2014, în cadrul Clubului de jurnalism al Liceului Teologic Ortodox ”Cuvioasa Parascheva” – Agapia, activitatea de educație non-formală Jocul de-a realitatea a presupus organizarea unei excursii de documentare în Nordul Transilvaniei, în special în Maramureș. Grupul de inițiativă, eleve și profesori organizatori, a propus elevelor din toate clasele o participare activă la o documentare cu profil cultural și interdisciplinar (teologie, arte plastice, în special pictură bisericească, arhitectură religioasă, istorie, IT, istoria limbii, istoria culturii, etc.). Participarea la excursie a fost urmată de organizarea unui concurs: România mea, în care participanții trebuiau să prezinte un material video, Power Point, etc. de prezentare a obiectivelor culturale și religioase, vizitate în excursia de documentare, pe care le considerau reprezentative pentru spiritualitatea românească. Materialul astfel realizat a fost prezentat în 10 minute în timpul concursului.
 

8. Rezultatele obținute în urma activității.
 Achiziții noi și de foarte bună calitate în plan cultural, teologic, geografic și al intercomunicării suită de resurse educaționale (video, foto, Power Point, etc.) realizate în colaborare elevi / profesori
 Competențe de antreprenoriat pentru elevele implicate în organizarea excursiei și a concursului.
 Experiență de construire a unei activități de educație non/formală pentru profesorii organizatori.
 

9. Precizați dacă elevii/profesorii/părinții și-au manifestat dorința de continuare a acestei activități modalitatea în care puteți asigura acest lucru.
În urma organizării activității de educație non-formală Jocul de-a realitatea, participanții direcți, cei indirecți și părinții acestora, ca și grupul de inițiativă al profesorilor și-au manifestat intenția de a organiza în fiecare an acest gen de activitate, schimbând doar destinația. Intenționăm să construim trasee culturale axate pe teme ca: Centre urbane de civilizație românească, Pe urmele ….. (unor artiști români), Pe urmele sfinților români. Am integrat deja acest demers în activități de proiect european Erasmus +, EDU Explorer, care își propune să extindă acest gen de activitate și de investigație de la nivel local/național, la nivel european, vizând marile capitale europene. Entuziasmul general al participanților a determinat colectivul de elevi și profesori să concluzioneze faptul că activitatea a fost una reușită și că toată lumea a înțeles funcția educativă și cognitivă a acestei metode de educație: documentarea și investigația jurnalistică prin excursie școlară.
 

10. Motivația propunerii activității:
În urma evaluării activității de către participanți, elevi și profesori, ca și de către părinți, concluziile au fost favorabile și au pus în evidență aspecte deosebite. Activitatea propusă pentru concurs este cea mai interesantă din mai multe motive. Jocul de-a realitatea este produsul unei conlucrări dintre echipa de profesori coordonatori și grupul de inițiativă al elevelor din Clubul de jurnalism My Self din liceu. În al doilea rând, Jocul de-a realitatea schimbă cadrul cotidian al educației, spațiul clasei și al școlii, unde achizițiile pot fi doar teoretice, cu cel actanțial, al lumii largi, situațiile de învățare nemaifiind magistrocentrice, pun în centru elevul care investighează și culege material permanent și din proprie inițiativă. Nu în ultimul rând, actul educațional în acest context s-a realizat prin metode non-formale: jocuri educaționale, investigația, documentarea, jocul de rol în cadrul echipelor de jurnaliști, de intercomunicare și de raportare la realitate, etc.
Elementul de noutate l-a constituit în primul rând faptul că echipele de investigație nu au mai fost formate din elevi din aceeași clasă, ci din clase diferite, transferul de competențe sau de informații asigurându-se nu numai în funcție de ierarhiile procesului de învățare (din colectivul unei clase), ci și din dialogul dintre vârste. Faptul că rezultatele activității s-au concretizat și în resurse educaționale realizate în colaborarea elev-profesor conferă acestui demers o dimensiune interactivă de cooperare dintre catedră-elevi, actul educațional corespunzând astfel așteptărilor și nevoilor atât ale elevilor cât și ale profesorilor lor.B. MĂRTURII RELEVANTE ALE ELEVILOR/PROFESORILOR/PĂRINȚILOR REFERITOARE LA ACTIVITATEA PROPUSĂ
Mărturii ale elevilor:
Într-o dimineață frumoasă de primăvară, când vacanța de Paște stătea să înceapă, am urcat în autocarul ce urma să ne ducă pe un traseu al frumuseților pe care România mea avea să mi le dezvăluie. E un lucru cert faptul că fiecare dintre noi manifestă un sentiment patriotic, sentimentul aderenței la valorile colectivități care modelează conștientul dar și inconștientul fiecăruia dintre noi. Am plecat cu ideea de a-mi construi o Românie personală, formată din imponderabile sufletești și inefabile percepții proprii.
Pelerinajul acesta a fost pentru mine o lecție de istoria culturii românești, fără teorii de prisos și fără tablă sau cretă. Afirmația nu are nimic pueril sau demagogic. Am văzut, nu pentru prima dată, dar cu alți ochi decât în prima copilărie, bijuteriile arhitectonice de la Gura Humorului și de la Voroneț. Stilul este arhaic, dar încărcat de o spiritualitate de alt tip decât cel al modernității noastre. Edificiile sacre, în conturul fragil, de o eleganță clasică, profilându-se pe cerul senin ca și pe canavaua sufletului călător în vremuri revolute, spun liniștit și sobru povestea sfântă înscrisă pe tencuiala exterioară. Pictura aceasta, în care un albastru nemaiîntâlnit aiurea fascinează orice privire, sugerează, cu o cumințenie de început de lume, că aici Dumnezeu coboară sofianic, că realul poate lua forma unui căuș din pumni de copil în care se poate cuibări și poate încăpea sfințenia. Imaginea a înlocuit litera și oricine înțelege infinit mai ușor sensurile vii ale Bibliei. Povestea Scării Judecății de Apoi, celebră în lumea întreagă, transmite mesajul clar că mântuirea aparține oricui și că oricine poate înainta infinit în Dumnezeu dacă trăiește ascetic și dacă privește lumea cu ochii blânzi ai înțeleptului sau ai copilului.
(Ceciuleac Mădălina,clasa a IX-a)


Participând la această documentare am învățat că atunci când lucrurile sunt privite din afară par banale și comune, dar când reușim să trecem de aparențe și manifestăm interes real pentru semnificații, lucrurile ne apar altfel, în lumina lor discretă, dar perenă. Aș spune că acest traseu documentar a fost mai întâi de toate un pelerinaj al sufletului meu de adolescentă aflată în căutarea identității proprii, la curtea valorilor adevărate ale poporului meu. (Covasan Daniela,clasa IX-a)

Mărturii ale profesorilor:
Excursia organizată în perioada 8-10 aprilie rămâne strâns legată de o serie de amintiri frumoase care nu vor putea fi șterse nicicând. Descoperirea unor lăcașuri de cult reprezentative zonei Ardealului a însemnat o trăire lăuntrică de o profunzime inegalabilă. Excursia în sine s-a asemănat unui pelerinaj și unei pregătiri premergătoare specifice perioadei pascale. La finele deplasării m-am simțit îmbogățită vizual prin unicitatea peisajelor mirifice, spiritual și cultural prin informațiile și noțiunile nou dobândite. Întreaga excursie a reprezentat echilibru, cunoaștere prin descoperire și rezonare la toate nivelurile. Personal, consider că această activitate poate fi comparată cu o ancorare în portul Bunei Speranțe pentru prezent și pentru viitor.(Prof. Aisăchioaei Valeria)
 

Acest pelerinaj consider că a fost de un real folos duhovnicesc și științific. Ca Mântuitorul în preajma Floriilor, și noi am pornit spre Ierusalimul Maramureșului, să ne redescoperim vocația de pelerini pe drumul vieții și pelerini spre veșnicie. Ne-am potolit setea sufletului la marile vetre ale Ortodoxiei ca mănăstirile: Moisei, Bârsana, Rohia, Nicula și Râmeț. Am aprins o lumânare și am cântat “Hristos a înviat” pentru victimele comunismului din Sighet și Aiud. Ne-am lăsat copleșiți de tot felul de gânduri și sentimente până la lacrimi, făcând recurs la istoria și memoria fiecărui obiectiv vizitat. Luând în considerare cuvintele cronicarului “Că nu sunt vremile în mâna omului, ci bietul om sub vremi”, cred că am fost privilegiați cu har și protecție divină în acest pelerinaj, care și-a atins obiectivele propuse. (Prof. Pr. Iliescu Nicolae)