Liceul Teologic Ortodox "Cuvioasa Parascheva"

Mănăstirea Agapia, Județul Neamț

Scurt istoric al Liceului Teologic Ortodox din Mănăstirea Agapia

Amplasat într-un spaţiu pitoresc, pe un drum de munte „troienit de codri", Liceul Teologic Agapia, prezintă o fericită îmbinare a frumosului arhitectural şi peisagistic cu tradiţia spirituală românească.

Amplasat într-un spaţiu pitoresc, reprezentativ pentru spiritualitatea şi cultura românească, actualul Liceul Teologic Ortodox „Cuvioasa Parascheva” - Mănăstirea Agapia, iniţial denumit Seminarul Teologic Ortodox „Cuvioasa Parascheva”, a fost înfiinţat în 1949. Filonul cultural autentic specific acestui spaţiu de cultură veche care este Mănăstirea Agapia a fost transferat şi liceului nostru, care urmează aceeaşi direcţie de spiritualitate ortodoxă şi culturală. De aceea liceul şi-a asumat valenţele şi misiunea formative pe care le-a avut întotdeauna universul spiritual monahal. Seminarul, la început monahal, şi-a recrutat cei dintâi elevi dintre maicile mănăstirilor Moldovei. Cadrele didactice erau de asemenea exclusiv monahii cu studii universitare.
În 1959, în plină perioadă de ateism comunist, Seminarul monahal este desfiinţat. A fost redeschis în noiembrie 1990, din iniţiativa maicii stareţe Eustochia Ciucanu, absolventă ea însăşi a acestei şcoli.
Construirea actualei clădiri în care funcţionează şcoala a fost terminată în 1993. Profilul liceului a fost la început exclusiv teologic, actualmente fiind un liceu vocaţional (teologie ortodoxă), cu specializarea Ghid în turism religios. Şcoala dispune de săli de clasă dotate corespunzător, de un cabinet de informatică cu calculatoare legate în reţea şi de un Centru de documentare şi informare foarte modern.