Liceul Teologic Ortodox "Cuvioasa Parascheva"

Mănăstirea Agapia, Județul Neamț

Lista personal angajat al Liceului Teologic Ortodox "Cuvioasa Parascheva"

Director:

 • Asofiei Maria Monica- 0758322820

Personal didactic

 • Mihăilă Ioana și Dogariu Vasilica – Limba şi literatura română
 • Ichim Nicoleta, Cucolea Aurelian- Limba engleză
 • Oltianu Petronela - Limba Franceză
 • Cocolea Alexandra - Matematică
 • Pîrleciu Carmen - Fizică, Chimie
 • Irina Cecilia - Biologie
 • Ichim Radu - Geografie, , Geografia turismului religios ortodox, Itinerarii turistice religioase
 • Ichim Radu și Ungureanu Dumitrina - Istorie
 • Rotărescu Manuela - Discipline socio-umane, Educaţie antreprenorială
 • Pr. Iliescu Neculai - Studiul biblic al Noului Testament, Studiul biblic al Vechiului Testament, Dogmatică, Morală
 • Pr. Surugiu Mihai – Liturgică, Spiritualitate (Formare duhovnicească), Practică Liturgică
 • Pr. Croitoriu Sebastian - Muzică bisericească, Ansamblu coral
 • Pr. Vîntu Iulian - Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Istoria Bisericească Universală, Istoria Spiritualității și Artei Monahale
 • Roibu Liliana – Educaţie muzicală
 • Alupei Elisabeta - Educaţie artistică şi plastică
 • Frențescu Andrei – Educaţie fizică
 • Aisăchioaei Valeria - Tehnologia informaţiei şi comunicării
 • Asofiei Maria Monica – Contabilitate, Economia întreprinderii turistice și elemante de legislație, Marketing în turism
 • Șerban Dragoș  -Tehnologia hotelieră
 • Irina Livica - Religie
 • Băicănescu Iulia - Educașie Tehnologică
 • Învățământ primar - Bălțătescu Lenuța, Gușoaia Neculai, Hobincă Gina, Iacoban Elena, Ioniță Elena, Nichitoae Adrian
 • Învățământ preșcolar - Andrei Paulina, Pavăl Doinița, Vasile Vleju Ana

Personal nedidactic

 • Balan Costel - îngrijitor
 • Bostan Steliana - spălătoreasă
 • Cotos Rodica - bucătăreasă
 • Cozma Emil - îngrijitor
 • Crețu Mihai - fochist
 • Gușoaia Magda - îngrijitoare
 • Hurgheș Constantin - paznic
 • Lucaci Elena - bucătăreasă
 • Nastasă Aurel - paznic
 • Toader Constantin - îngrijitor
 • Toader Maria - îngrijitoare

Personal didactic auxiliar

 • Bălan Maria - supraveghetor de noapte
 • Șerban Alina - secretară
 • Cozma Claudia - pedagog
 • Horga Carmen - administrator de patrimoniu
 • Leleu Daniele - administrator financiar
 • Șerban Dragoș - administrator de patrimoniu

Cadrele didactice sunt interesate de perfecţionarea continuă a procesului instructiv-educativ din şcoală, valorificând la nivel de clasă noutăţile metodologice.

Exersând noile tehnici de predare-învăţare, s-a pus tot mai mult accentul pe activizarea elevelor, încurajându-le astfel afirmarea spontaneităţii şi gândirea creatoare. Nu de puţine ori predarea la clasă este însoţită de momente afective, utilizând strategii didactice centrate pe achiziţiile elevului şi punându-l astfel în contact cu problemele concrete ale vieţii.