Liceul Teologic Ortodox "Cuvioasa Parascheva"

Mănăstirea Agapia, Județul Neamț

Antologie de metode didactice moderne

Metode. Generalități: aici

Metode și tehnici interactive de grup: aici