Liceul Teologic Ortodox "Cuvioasa Parascheva"

Mănăstirea Agapia, Județul Neamț

Proiectul Europoean Edu Explorer


INNOVATION DE PRATIQUES DIDACTIQUES POUR UNE EDUCATION HUMANISTE MODERNE,
Parteneriat strategic Erasmus K2
Proiect nr. 2015-1-RO01KA201-015266

Începând cu data de 01.10.2015, în liceul nostru se derulează proiectul INNOVATION DE PRATIQUES DIDACTIQUES POUR UNE EDUCATION HUMANISTE MODERNE, Parteneriat strategic Erasmus+, K2.

I. Selecție echipă de proiect.
Conform procedurii de derulare a proiectelor în liceul nostru, echipa a fost numită de CA în urma respectării procedurii de constituire a echipei de proiect:
a. Responsabilul de proiecte europene din liceu a adus la cunoștința conducerii rezultatul selecției candidaturilor de parteneriate strategice Erasmus+, K2 din runda 1, martie 2015.
b. Responsabilul pentru proiecte europene a solicitat conducerii și CA numirea unei echipe de proiect formate din 4 membri:
- Coordonator
- Responsabil pentru activități
- Responsabil pentru promovare, evaluare și realizare REL
- Responsabil pentru diseminare
c. Profesorii solicitați să depună dosar de candidatură au prezentat CV și o motivație de implicare în derularea proiectului.
d. Numirea echipei a ținut cont de criteriile următoare: participare la elaborarea proiectului și experiență în derularea proiectelor europene.

II. Selecție nominală a grupului țintă
Pentru a participa la selecție, este necesar:
1. Să consultați prezentarea PPT a proiectului (aici);
2. Să consultați Algoritmul de selecție și Lista de criterii de selecție (aici);
3. Să completați Chestionarul de selecție pentru elevi (aici) sau pentru profesori (aici), să îl imprimați și să îl depuneți însoțit de un CV, cu număr de înregistrare, la Responsabilul pentru activități din echipa de proiect - dna. director Carmen Pîrleciu (profesorii) sau la Responsabilul pentru evaluare și promovare, prof. Elena Drăghiceanu (elevi).
4. Angajamentul de participare va fi completat doar de cei selectați în grupul țintă (aici).

III. Rezultatele selecţiei

Grup ţintă nominal profesori şi elevi (aici)

IV. Evaluarea proiectului pentru Liceul Teologic Ortodox "Cuvioasa Parascheva" Agapia

1. Evaluare iniţială pentru elevi - grup ţintă schimb de elevi (aici)
2. Evaluare inițială pentru profesori - grup țintă formare continuă 1 (aici)